Floteks AR-GE Merkezi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onaylandı.

Floteks, 21 yıl önce ARGE bölümünü kurarak kurumsal ARGE çalışmalarına ilk adımını atmıştır. Floteks bugüne kadar 2 TTGV, 5 KOSGEB, 5 TÜBİTAK projesi gerçekleştirmiş,  bu projelerin çıktıları olarak yeni ürünler geliştirmiş, yurtdışı firmalara lisans satarak teknoloji ihracından ülkemize 1 milyon Avrodan fazla döviz kazandırmıştır. Bunun yanında 2013 yılından beri içinde yer aldığı toplam 5 adet Avrupa Birliği projesi kapsamında 1.64 milyon Avro  hibe destek alan Floteks, 2021 yılı sonu itibariyle ülkemizdeki bu tür destekleri alan KOBİ’ler içinde 5. sıradadır. Büyük firmaları da içeren genel sıralamada ise 11. sıradadır. 

Bugüne kadar yürüttüğü ulusal ve uluslararası projeler sonucunda gelişmiş laboratuvar imkânlarına ve nitelikli ARGE kadrosuna ulaşan Floteks, iki ay önce 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi için başvuru yapmış, ARGE Merkezi Belgesi 10 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

Kapsamlı, sistematik,  deneysel çalışmalar gerektiren ürün, malzeme ve süreç araştırmaları günlük üretim baskısı olmadan Floteks AR-GE Merkezinde yapılmaktadır. AR-GE çalışma planı ve çıktıları aylık düzenli toplantılarla üst yönetime rapor edilmektedir. Her yıl geniş katılımlı toplantılarla Floteks İnovasyon ve Teknoloji yol haritası güncellenmektedir. 

Proje bilgi birikiminin kalıcılığını sağlamak için tasarım ve süreç standardizasyonu yapılmakta, süreç, kontrol ve test talimatları bilgisayarlı üretim takip sistemine yüklenmektedir.  Ar-ge laboratuvarında yapılan tüm testler Arcflow adlı arşiv programına kaydedilmekte, test standartları ve test raporlarına her an erişim mümkün olmaktadır. Müşterilerine en iyi çözümü sunabilmek için ürün tasarımında gelişmiş sonlu eleman analizi kullanılmaktadır. 

Yurtiçi ve yurtdışından birçok üniversite ve araştırma kurumu ile ortak projeler yapılmıştır, yakın ilişki sürdürülmektedir. Ar-Ge Merkezi çalışanlarının inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesi, fikir üretme, proje geliştirme ve yürütme sistematiğinin oluşturulması ve sonucunda Ar-Ge Merkezi hedeflerine ulaşılması amaçlanmaktadır.

Floteks AR-Ge Merkezinin firmanın teknolojik gelişme ivmesini artıracağına, dolayısıyla ülkemize de daha faydalı hizmetler vereceğimize inanıyoruz. 

Ar-Ge İle Geleceğe

  • Floteks, müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek, kalite, performans, maliyet beklentilerini karşılamak amacıyla çok çeşitli Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları yapmaktadır.  Gelişmiş plastik laboratuvarı ve test imkânları ile hammadde girişinden, ürünün paketlenmesine kadar süreçlerin her aşaması kontrol edilebilmektedir.
  • Ürünlerin dayanım hesaplamalarında bilgisayarlı mühendislik analiz yöntemleri kullanılmakta, gerçek çalışma şartlarına yakın ömür testi ile tasarım doğrulaması yapılmaktadır.
  • Geleceğin ürün ve malzemelerini sistematik olarak araştırmak amacıyla Floteks İnovasyon ve Ar-Ge yol haritası hazırlanmıştır ve düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Yol haritası hazırlanmasında ve proje yönetiminde Üniversiteler ile işbirlikleri yapılmaktadır.
  • Floteks, 2010 – 2024 yılları arasında 5 TÜBİTAK, 3 KOSGEB, 2 TTGV projesini başarı ile bitirmiştir. Halen 2 adet TÜBİTAK 1501 projesi devam etmektedir.
  • Floteks, Avrupa Birliği çerçeve programlarından FP7’de (AB 7. Çerçeve Programı) 2 adet proje gerçekleştirmiş ve bunlardan 1 tanesinde koordinatörlük görevini başarı ile yerine getirmiştir.
  • Floteks, H2020 (Ufuk 2020) kapsamında bir tanesi Koordinatörlük olmak üzere 3 adet projede yer almış ve bunların hepsi başarı ile tamamlanmıştır. Son projemiz IsoPrep kapsamında halı atıklarından Rafineri çıkışı kalitesinde saf Polipropilen elde etmek için kurulması gereken Pilot Kimya Tesisi, Floteks fabrikasında özel bir alanda kurulmuştur. Avrupa Birliği Çerçeve ve Ufuk 2020 Faz-2 programları kapsamındaki projelerdeki bir KOBİ firma tarafından yapılmış olan en üst seviye endüstriyel uygulamadır.
  • Floteks Ufuk 2020 programında Avrupa Birliği fonlarından aldığı 1.61 Milyon € ile KOBİ ölçeğinde Türkiye’nin en başarılı sanayi kuruluşu olmuştur. Yazılım ve AR-GE kuruluşlarının da dâhil olduğu en başarılı Türk KOBİ’ler içinde ise 5. Sıradadır.  Kaynak: En başarılı KOBİ’ler. Ufuk 2020 Resmi İnternet Sayfası. https://ufuk2020.org.tr  
  • Tübitak Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL Ocak 2023’te Floteks’i ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve projeler için takdirini belirtmiştir.

Drop Test Cihazı
UV Yaşlandırma Cihazı
DSC Cihazı
Çekme Test Cihazı
CRM Hassas Boyut Ölçüm Cihazı
Yoğunluk Cihazı
Vibrasyonlu Elek Test Cihazı
Ultrasonik Kaınlık Ölçüm Cihazı
Numune Kesme Cihazı
Polarizasyon Mikroskobu
Komple Yakıt Deposu Regülasyon Test Cihazları
Impact Test Cihazı
Hassas Etüv
Renk Ölçüm Cihazı
Kül Fırını
Klimatik Kabin
Halka Rijitliği Test Cihazı
Vakum Test Cihazı
Sızdırmazlık Test Havuzları
Akıcılık indisi Cihazı
Carl Zeiss Polarize Mikroskop
Mikrotom
HDT/VİCAT Bilgisayar kontrollü 

Floteks’in Gerçekleştirdiği Avrupa Birliği Ar-Ge Projeleri