Ar Ge İle Geleceğe

  • Floteks, müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek, kalite, performans, maliyet beklentilerini karşılamak amacıyla Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları yapmaktadır.  Gelişmiş plastik laboratuvarı ve test imkânları ile hammadde girişinden,  ürünün paketlenmesine kadar süreçlerin her aşaması kontrol edilebilmektedir.
  • Ürünlerin dayanım hesaplamalarında bilgisayarlı mühendislik analiz yöntemleri kullanılmakta, gerçek çalışma şartlarına yakın ömür testi ile tasarım doğrulaması yapılmaktadır.
  • Geleceğin ürün ve malzemelerini sistematik olarak araştırmak amacıyla Floteks İnovasyon ve Ar-Ge yol haritası hazırlanmıştır ve düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Yol haritası hazırlanmasında ve proje yönetiminde Üniversiteler ile işbirlikleri yapılmaktadır.
  • Floteks, 2010 – 2020 yılları arasında 5 TÜBİTAK, 3 KOSGEB, 2 TTGV projesini başarı ile bitirmiştir. Halen 1 adet TÜBİTAK 1507 projesi devam etmektedir.
  • Floteks, Avrupa Birliği çerçeve programlarından FP7’de 2 adet proje gerçekleştirmiş ve bunlardan 1 tanesinde koordinatörlük görevini başarı ile yerine getirmiştir.
  • Floteks, H2020 (Ufuk 2020) kapsamında bir tanesi Koordinatörlük olmak üzere 3 adet projede yer almış ve bunlardan 1 tanesi (IsoPrep) halen devam etmektedir. Bu proje kapsamında halı atıklarından Rafineri çıkışı kalitesinde saf Polipropilen elde etmek için kurulması gereken Pilot Kimya Tesisi, Floteks fabrikasında özel bir alanda kurulacaktır. Avrupa Birliği Çerçeve ve Ufuk  2020 Faz-2 programları kapsamındaki projelerdeki bir KOBİ firma tarafından yapılmış olan en üst seviye endüstriyel uygulama olacaktır.
  • Floteks Ufuk 2020 programında Avrupa Birliği fonlarından aldığı 1.61 Milyon € ile KOBİ ölçeğinde Türkiye’nin en başarılı sanayi kuruluşu olmuştur. Yazılım ve AR-GE kuruluşlarının da dâhil olduğu en başarılı Türk KOBİ’ler içinde ise 5. Sıradadır.  Kaynak:  En başarılı KOBİ’ler. Ufuk 2020 Resmi İnternet Sayfası. https://ufuk2020.org.tr  

Drop Test Cihazı
UV Yaşlandırma Cihazı
DSC Cihazı
Çekme Test Cihazı
CRM Hassas Boyut Ölçüm Cihazı
Yoğunluk Cihazı
Vibrasyonlu Elek Test Cihazı
Ultrasonik Kaınlık Ölçüm Cihazı
Numune Kesme Cihazı
Polarizasyon Mikroskobu
Komple Yakıt Deposu Regülasyon Test Cihazları
Impact Test Cihazı
Hassas Etüv
Renk Ölçüm Cihazı
Kül Fırını
Klimatik Kabin
Halka Rijitliği Test Cihazı
Vakum Test Cihazı
Sızdırmazlık Test Havuzları
Akıcılık indisi Cihazı
Carl Zeiss Polarize Mikroskop
Mikrotom
HDT/VİCAT Bilgisayar kontrollü 

Floteks’in Gerçekleştirdiği Avrupa Birliği Ar-Ge Projeleri